ABBASOV ƏŞRƏF CƏLAL OĞLU

   

(23.3.1920, Şuşa – 1992, Bakı)– Azərbaycan bəstəkarı, musiqişünas və pedaqoq. Azərbaycan əməkdar incəsənət xadimi (1963), Azərbaycan xalq artisti, professor (1968).

1948 ildə Azərbaycan Konservatoriyasını, 1952 ildə isə Moskva Dövlət Konservatoriyasının aspiranturasını bitirmişdir. 1953–57 illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru olmuşdur.

1965 ildə ilk Azərbaycan uşaq baleti «Qaraca qız»ı yazmışdır. Abbasov fortepiano və orkestr üçün konsertin (1946), simfonik orkestr üçün «Konsertino»nun (1948), «Şuşa»(1945), «Gələcək gün» (1952), «Dramatik» (1953) simfonik poemalarının, «Səndən mənə yar olmaz» (1963), «Dağlar qoynunda» (1970) operettalarının, bir çox instrumental əsərin, xor, mahnı, romansın, həmçinin «Ü. Hacıbəyov və onun «Koroğlu» operası» (1956) və bir sıra başqa nəzəri əsərlərin və məqalələrin müəllifidir.

1952 ildən Azərbaycan Dövlət