HƏSƏNOVA ƏSLİ BALA QIZI

   

(1905, Gəncə ş.) Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1949).

1936-70 illərdə Gəncədəki Nizami ad. sovxozda fəhlə işləmişdir. 1948 ildə üzümçülük sahəsində yüksək əmək göstəricilərinə nail olmuşdur. 1970 ildən İttifaq əhəmiyyətli fərdi pensiyaçi idi.