VERDİYEVA SƏDAQƏT MİRZƏ QIZI

   

(14.3.1928– indiki Xanlar r-nunun Füzuli k.)– pambıqçı. Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1948).

1947 ildə «Qırmızı Oktyabr» kolxozunda yüksək əmək göstəricilərinə nail olmuşdur. İttifaq əhəmiyyətli fərdi pensiyaçıdır.