Əsas sahifə Bizə yazırlar      Axtarış

 
 
   

MUSİQİ XADİMLƏRİ

   
ABBASOV ƏŞRƏF CƏLAL OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
701422.11.5805:53Üzeyir Hacıbəyov haqqında
517703.04.8002:21Öz yaradıcılığı barədə
1098223.03.9504:08Öz yaradıcılığı barədə
BƏDƏLBƏYLİ ƏFRASİYAB BƏDƏLBƏY OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
17860 Azteleradio196054:21«Çahargah» muğamı haqqında (mühazirə)
845826.08.7505:36«Musiqi folkloru» radiojurnalının birinci verilişində çıxışı.
CAHANGİROV CAHANGİR ŞİRGƏŞT OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
1111103.07.8103:00Cənubi Azərbaycan dinləyicilərinə yaradıcılığı barədə.
876624.02.8822:43Musiqi sənəti haqqında
ӘLƏSGƏROV SÜLEYMAN ӘYYUB OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
213805.04.7333:47Öz yaradıcılığı barədə.
ӘMİROV FİKRӘT MӘŞӘDİ CӘMİL OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
683515.12.5907:12Birləşmiş ştatlara səfəri barədə.
299405.11.7201:19Musiqinin və ədəbiyyatın nailiyyətləri barədə
HACIBƏYOV SOLTAN İSMAYIL OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
168019.04.7223:13Konservatoriyanın 50 illiyində çıxışı (rus dilində)
210702.08.7301:21Öz yaradıcılığı barədə
HACIBƏYOV (HACIBƏYLİ) ÜZEYİR ӘBDÜLHÜSEYN OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
141985 köçürmə04:34Birinci musiqi radiojurnalının açılış günü (rus dilində)
387027.09.7700.51Üzeyir Hacıbəyovun çıxışı
67651985 köçürmə01:07Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı barədə çıxışı.
HACIYEV ƏHMƏD CÖVDƏT İSMAYIL OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
716114.04.6904:22Yaradıcılığı barədə.
HACIYEV RAUF SOLTAN OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
589016.08.8203:59Rauf Hacıyevin simfonik orkestr haqqında çıxışı (rus dilində)
644024.03.8404:39Rauf Hacıevin uşaqlar və gənclər üçün umumittifaq həftəsindəki çıxışı (rus dilində)
HÜSEYNZADƏ ƏDİLƏ HACAĞA QIZI
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
1163625.04.9608:11Sənətə gəlişi, ilk bəstələri barədə.
QARAYEV QARA ӘBÜLFƏZ OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
168019.02.7202:48Konservatoriyanını 50 illiyində çıxışı. (rus dilində).
237721.11.7907:41 Müasir musiqi haqqında (rus dilində)
QULİYEV TOFİQ ƏLƏKBƏR OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
410801.09.6316:09Azərbaycan müəllimlərinin altıncı qurultayında çıxışı (rus dilində)
395028.10.7709:59Yaradıcılığı haqqında.
1186006.11.0202:26Yaradıcılığı haqqında.
NİYAZİ TAĞIZADƏ-HACIBƏYOV ZÜLFÜQAR OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
4519.06.6508:40Öz yaradıcılığı barədə (türk dilində).
6130.12.6707:22Yeni il münasibətilə çıxışı.
RÜSTƏMOV SƏİD ƏLİ OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
701422.11.5805:40Üzeyir Hacıbəyov haqqında çıxışı.
1077715.01.6902:33Xalq çalğı alətləri orkestrinin repertuarı barədə.
 

 

 

       
  © Musigi Dunyasi, 2006