Əsas sahifə Bizə yazırlar      Axtarış

 
 
   

ŞAİR VƏ YAZIÇILAR

   
ABDULLA ŞAİQ
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
677712.11.5802:14Uşaq ədəbiyyatı barədə
6639196900:27Kitabları barədə
522028.12.7900:5175 illik yubileyi münasibətilə
BAYRAMOV BAYRAM SALMAN OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
662502.10.8406:56Ədəbiyyat barədə
673406.01.8507:29Xalqlar dostluğu barədə
CABİR NOVRUZ
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
162406.12.7115:47Öz yaradıcılığı barədə.
ƏFƏNDİYEV İLYAS MƏHƏMMƏD OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
268817.02.6603:32Yaradıcılığı barədə.
268725.01.6707:51Yazıçı və zaman.
209128.02.7307:51Yaradıcılığı barədə.
HÜSEYN ARİF
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
1066322.01.8402:43Aşıq yaradıcılığı barədə
1026223.04.9202:57Döyüşçülər qarşısında çıxışı
XƏLİL RZA ULUTÜRK
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
755410.10.8519:22Öz tərcümələri və elmi planları barədə.
833924.12.8621:28Müasir poeziyanın problemləri barədə.
İBRAHİMOV MİRZƏ ƏJDƏR OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
168019.09.7205:23Konservatoriyanın 50 illiyində çıxışı.
385320.07.7713:10Öz yaradıcılığı barədə
KƏRİMZADƏ FƏRMAN
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
228623.03.7103:15Axırıncı aşırım filmi barədə
KƏSƏMƏNLİ NÜSRƏT
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
703821.02.8304:01Yazıçılar ittifaqında çıxışı
1072904.08.9440:29İlk mahnısının yaranması barədə.
QASIMOV İMRAN HAŞIM OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
246615.09.6203:22Teatrın problemləri barədə
QURBANOV ŞIXƏLİ QURBAN OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
1520.05.6806:22Azərbaycan müəllimlərinin V qurultayında çıxışı
MEHDİ HÜSEYN
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
239016.11.7303:12Səhər romanı barədə
147030.06.8112:19Yaradıcılığı barədə
MƏDİNƏ GÜLGÜN
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
651012.02.8409:15Yaradıcılığı barədə
834521.01.8706:09Yaradıcılığı barədə
MƏMMƏD ARAZ
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
316222.03.7613:03Bahar və gözəllik barədə
MİRVARİD DİLBAZİ PAŞA QIZI
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
1804.01.6806:24Yeni il münasibətilə çıxışı
PAŞAYEV MİR CƏLAL ƏLİ OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
9722.04.6105:03İnsan xarakterləri barədə
1804.01.6803:21Yeni il münasibətilə çıxışı
RƏFİBƏYLİ NİGAR XUDADAT QIZI
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
1120706.03.6806:20Müharibə illəri barədə
RƏSUL RZA
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
8810.12.6510:36Gənc ədəbiyyatçılara tövsiyələri
SABİT RƏHMAN
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
597410.12.6001:14Sabit Rəhman özünün anadan olmasının 50 illik yubileyində çıxışı.
219519.01.6601:48Sabit Rəhmanla müsahibə
SӘMӘD VURĞUN
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
600707.02.5504:59Yazıçıların III qurultayında çıxışı
31126.02.6407:16Musa Cəlil haqqında (rus dilində)
SÜLEYMAN RÜSTƏM
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
1804.01.6805:14Yeni il münasibətilə çıxışı
322729.04.7601:3970 illik yubileyi münasibətilə
331420.07.7604:30Yaradıcılığı barədə
ŞIXLI İSMAYIL QƏHRƏMAN OĞLU
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
1149313.07.8102:43Yazıçıların VII qurultayında çıxışı
656010.07.8403:59Yaradıcılığı barədə
TƏHMASİB MƏMMƏDHÜSEYN
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
284325.03.6507:22Bahar bayramı haqqında
TOFİQ BAYRAM
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
208301.03.7328:42Yaradıcılığı barədə
VAHİD
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
74702.10 6503:23Öz şerlərini oxuyur
159228.04.7101:25Yaradıcılığı barədə
VƏLİYEV ƏLİ
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
8405.03.6806:13Yaradıcılığı barədə
268628.06.6811:31Müəllimləri barədə
ZEYNAL XƏLİL
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
175726.06.7202:37Yaradıcılığı barədə
ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏ
 Arx. NYazılma tarixiUzunluqFayl üzrə məlumat
---Ətraflı məlumata bax: http://azizajafarzade.com
 

 

 

       
  © Musigi Dunyasi, 2006